Missie

De stichting ‘Robert Hunter Foundation’ ondersteunt initiatieven om de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen in achterstandssituaties c.q. uit sociaal achtergestelde milieus te verbeteren, zowel in Nederland als in minder ontwikkelde landen, onder meer door middel van financiële ondersteuning voor kortlopende, betrouwbare projecten waarvan de beoogde resultaten duidelijk aantoonbaar zijn.

Belangrijk

De Stichting Robert Hunter Foundation kan op dit moment geen projecten financieren. Wel kunt u een aanvraag indienen die wij in portefuille zullen houden mits deze voldoet aan onze beoordelingscriteria.

Lees verder

Project aanvragen

Heeft u een goed initiatief met als doel de leefomstandigheden van kinderen in achterstandssituaties te verbeteren en wordt dit kleinschalig en projectmatig aangepakt dan nodigen wij u uit om uw projectvoorstel aan ons voor te leggen.

Lees verder

Sponsoren

Heeft u een onderneming en wenst u een aandeel van uw winst te besteden of wilt u als particulier een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in achterstandssituaties, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Stuur ons vandaag nog een bericht